joi, 24 februarie 2011

 Articolul 80 - Carafa, 28 cm, 130 lei
                     - Pahare, 12,5 cm, 32 lei

 Articolul 81 - Carafa, 28 cm, 115 lei
                - Pahare, 8 cm, 22 lei

 Articolul 82 - Carafa, 28 cm, 115 lei
                - Pahare, 8 cm, 22 lei

Articolul 83 - Carafa, 30 cm, 130 lei
                 - Pahare, 18 cm, 55 lei
 Articolul 75 - Carafa, 35 cm, 160 lei
                     - Pahare, 12,5 cm, 28 lei

 Articolul 76 - Carafa, 35 cm, 160 lei
                     - Pahare, 12,5 cm, 28 lei

 Articolul 77 - Carafa, 35 cm, 160 lei
                     - Pahare, 12,5 cm, 28 lei

 Articolul 78 - Carafa, 35 cm, 160 lei
                     - Pahare, 12,5 cm, 28 lei

Articolul 79 - Carafa, 28 cm, 130 lei
                    - Pahare, 12,5 cm, 32 lei
 Articolul 71 - Cana, 12 cm, 30 lei

 Articolul 72 - Cana, 15 cm, 46 lei

 Articolul 73 - Cana, 10 cm, 28 lei

Articolul 74 - Cana, 12 cm, 32 lei
 Articolul 67 - Bol, 11 cm, 74 lei

 Articolul 68 - Sfesnic, 17 cm, 83 lei
 Articolul 68 - Sfesnic, 18 cm, 74 lei

Articolul 70 - Sfesnic, 18 cm/22 cm, 74 lei/100 lei
 Articolul 61 - Farfurie, 17 cm, 37 lei

 Articolul 62 - Farfurie, 17 cm, 37 lei

 Articolul 63 - Fructiera, 33 cm, 160 lei

 Articolul 64 - Platou, 33 cm, 160 lei

 Articolul 65 - Fructiera, 33 cm, 160 lei

Articolul 66 - Fructiera, 33 cm, 160 lei
 Articol 56 - Ceainic, 28 cm, 138 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei

 Articol 57 - Ceainic, 28 cm, 138 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei

 Articol 58 - Ceainic, 28 cm, 138 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei
 
 Articol 59 - Ceainic, 28 cm, 138 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei

 Articol 60 - Ceainic, 28 cm, 138 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei
 Articol 50 - Ceainic, 28 cm, 138 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei

Articol 51 - Ceainic, 28 cm, 138 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei

 Articol 52 - Ceainic, 28 cm, 138 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei

 Articol 53 - Ceainic, 28 cm, 138 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei

 Articol 54 - Ceainic, 28 cm, 138 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei

Articol 55 - Ceainic, 27 cm, 130 lei
          - Cesti, 9 cm, 28 lei
                  - Zaharnita, 10 cm, 55 lei